Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął realizację 3 edycji projektu Rodzina w Centrum. Po trudnym okresie izolacji domowej, zapraszamy do aktywnego udziału w kursach i szkoleniach warsztatowych realizowanych w ramach projektu RWC 3 rodziny zastępcze  z naszego województwa.

Projekt Rodzina w Centrum 3 będzie trwał do 30 grudnia 2022r., na szkolenia realizowane zapraszamy rodziny zastępcze, kadrę rodzinnych domów dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z województwa kujawsko pomorskiego.

 

Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy przez uczestników oraz nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalizacji pracy z dziećmi umieszczonymi pod ich skrzydłami.

W tym roku w ramach projektu pn.”Rodzina w Centrum 3”, zaplanowano następujące szkolenia:

  1. Szkolenie pt.„ TRENING ZARZĄDZANIA EMOCJAMI JAKO FORMA PSYCHOEDUKACJI“,
  2. Szkolenie pt. „TECHNIKI REDUKCJI STRESU U DZIECI. JAK OBNIŻAĆ NAPIĘCIE I KSZTAŁTOWAĆ ODPORNOŚĆ NA STRES.,
  3. Szkolenie pt JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI WYCHOWAWCZYMI.”
  4. Szkolenie „JAK ZASZCZEPIĆ SIĘ NA WYPALENIE ZAWODOWE – RADZENIE SOBIE ZE ZNUŻENIEM I ZMĘCZENIEM W PRACY”,
  5. Kurs specjalistyczny „TRENING UMIEJETNOŚCI  INTERPERSONALNYCH”

O organizowanych kursach, szkoleniach na bieżąco informować będą Centra Wspierania Rodzin we wszystkich powiatach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.  

 

Zapraszamy do udziału.