W dniach od 25 do 26 czerwca br. w Wąbrzeźnie odbyły się TARGI DOBRYCH PRAKTYK.

W niedzielę 25 czerwca, na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie, w ramach Jarmarku Ekologicznego podmioty ekonomii społecznej zaprezentowały swoje produkty. Mieszkańcy i turyści mogli zakupić niepowtarzalne rękodzieło, lokalne przysmaki i naturalną żywność, a także spróbować swoich sił w warsztatach rękodzielniczych i konkursach.

Wśród wystawców znalazły się lokalne organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, wioski tematyczne: Fundacja Makowo, Fundacja LEFAR, Fundacja Feniks, Fundacja Aktywności i Integracji, Stowarzyszenie Aktywni Nowe, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Po Drodze” prowadzące Wioskę Początku Życia w Jajkowie, Wioska Mydlarska Spółka z o.o. prowadząca wioskę tematyczną we Fiałkach pod Górznem, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gruty, Spółdzielnia Socjalna Pomocna Ekipa, Środowiskowy Dom Samopomocy Wronie.

Dzień później, 26 czerwca w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się seminarium lokalne, z udziałem przedstawicieli lokalnego samorządu, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy społecznej i rynku pracy oraz Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Wąbrzeskiego.

Celem seminarium było pokazanie, jak efektywnie realizować zadania własne samorządu we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej np. organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami socjalnymi. O swoich doświadczeniach w tym zakresie opowiedziała Joanna Zielińska, Prezes spółdzielni socjalnej Lubiczanka, Wacław Szramowski – Prezes Spółdzielni Socjalnej Perspektywa z Łasina oraz Jacek Hilla - przedstawiciel spółki non profit Wioska Mydlarska.

W trakcie seminarium uczestnicy odwiedzili siedzibę Zakładu Aktywności Zawodowej Mango, podmiotu ekonomii społecznej, w którym zatrudnienie znajdują osoby niepełnosprawne. Odbyła się tam dyskusja z udziałem ekspertów i publiczności.

Targi w Wąbrzeźnie były pierwszym wydarzeniem w ramach cyklu Targów Dobrych Praktyk zaplanowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

Kolejne Targi Dobrych Praktyk odbędą się:

  • 2-3 września 2017 r. w Strzelcach Dolnych,
  • 20-21 września 2017 r. w Toruniu,
  • 9-10 października 2017 r. w Inowrocławiu.

 

Targi Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej organizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim- Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem wydarzenia w Wąbrzeźnie było Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

 

Galeria zdjęć: