W dniu 19 września 2017 roku w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ARKADIA w Toruniu, odbyło się czwarte posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej.

Podczas posiedzenia akt powołania na członka Komitetu odebrał Pan Paweł Górecki – Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Edukacji im. ks. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, reprezentujący w Komitecie Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Głównym punktem spotkania była prezentacja sprawozdania z realizacji w 2016 r. Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020, które zostało przyjęte przez Komitet.

Podczas posiedzenia omówione zostały działania w zakresie upowszechniania ekonomii społecznej w regionie, planowane do realizacji w 2017 roku, m.in. 8 Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej, a także regulamin przyznawania wyróżnień Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”.

 

W ramach spotkania kontynuowane były również, rozpoczęte na poprzednim posiedzeniu Komitetu, warsztaty w zakresie zagadnień Spójnej integracji regionalnej ekonomii społecznej”.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję zwiedzić obiekty i zapoznać się z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Specjalistycznego Środowiskowego Domu Samopomocy, prowadzonych przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ARKADIA.

Rolą Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej, w którym zasiadają przedstawiciele administracji publicznej, środowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz nauki i biznesu, jest koordynowanie polityki samorządu województwa w zakresie ekonomii społecznej.

Spotkanie było jednym z elementów projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Zdjęcia: