Środowiska zaangażowane na rzecz rozwoju i promocji ekonomii społecznej spotkały się we wtorek (3 października) w Toruniu na Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej. Wydarzenie zorganizowały marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, patronem honorowym jest marszałek Piotr Całbecki.

 Celem tegorocznego forum jest upowszechnianie idei ekonomii społecznej jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych, w szczególności młodych ludzi na rynku pracy. W trakcie konferencji marszałek Piotr Całbecki wręczył wyróżnienia specjalne dla osób, instytucji i samorządów wyróżniających się w tej dziedzinie.

Podmiotom ekonomii społecznej, odznaczającym się najwyższą jakością usług i rzetelnością, wręczone zostały certyfikaty „Zakup Prospołeczny” –

 W ramach popularyzacji dobrych praktyk zaprezentowane zostały przykłady tych idei biznesowych realizowanych przez przedsiębiorstwa społeczne, które mogą zainteresować ludzi młodych. Uczestnicy konferencji  mieli również możliwość zapoznania się z różnymi produktami i usługami oferowanymi przez podmioty ekonomii społecznej na Targach Podmiotów Ekonomii Społecznej. 

 Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz świata nauki i biznesu.

 Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej jest imprezą cykliczną, która odbywa się w naszym regionie corocznie, począwszy od 2010 roku, a od dwóch lat przybiera formę międzynarodowego forum.

 Forum organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskiego”.

„Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej” , 3 października, Centrum Targowe „Park” przy ul. Szosa Bydgoska 3 w Toruniu. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

 

Galeria zdjęć: