W dniu 16 października 2017 r. został uruchomiony fanpage w zakresie problematyki chorób otępiennych w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”.

Jednym z zadań realizowanym w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach” jest prowadzenie działań świadomościowych dotyczących problematyki chorób otępiennych.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego fanpage’a i aktywności, czy to w formie udostępniania informacji o realizowanych przez Państwa wydarzeniach w zakresie ww. problematyki czy wyrażaniu akceptacji dla naszych działań poprzez lajkowanie.

Poniżej link do fanpage’a:

- https://www.facebook.com/Ot%C4%99pieNIE-134836147242516/

  

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1. Innowacje społeczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.