Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na konferencję pn. „Rola i znaczenie nowych rozwiązań na rzecz chorych otępiennie oraz ich opiekunów”, która odbędzie się dnia 5 grudnia 2017 r. w Bydgoszczy.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowana tematyka dot. m.in. chorób otępiennych, sytuacji osób chorych na otępienia i ich rodzin oraz problematyka otępień w kontekście profilaktyki i leczenia.

Miejsce konferencji: City Hotel w Bydgoszczy, ul. 3 maja 6, 85-950 Bydgoszcz

Termin konferencji: 5 grudnia 2017 r.

Godziny: 10:00 – 14:00

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje: Dział Analiz i Programowania, tel. 56  657-14-69

Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Karty zgłoszenia należy przesłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faxem na nr 56 657-14-61 lub pocztą na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w konferencji zostanie zamieszczona na stronie internetowej ROPS w Toruniu do dnia 04.12.2017 r.

 

Do pobrania:

 

Serdecznie zapraszamy

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.