Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i Konwent Ośrodków Pomocy Społecznej województwa kujawsko-pomorskiego zapraszają do udziału w III Kujawsko-Pomorskim Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2017 roku  w Toruniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i Konwent Ośrodków Pomocy Społecznej województwa kujawsko-pomorskiego zapraszają do udziału w III Kujawsko-Pomorskim Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2017 roku  w Toruniu.

 

Patronat Honorowy:

 

Podczas Forum w I części, omawiane będą zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne w prawie zmówień publicznych, a także zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej.
II część Forum  poświęcona będzie skutecznemu wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej na przykładzie realizowanego projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum”.

Osoby chętne do udziału w Forum, prosimy o przesłanie kart zgłoszeniowych do dnia 7 grudnia 2017r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem na nr 56 657-14-61 oraz o podanie danych płatnika do faktury.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w konferencji zostanie zamieszczona na stronie internetowej ROPS w Toruniu.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Miejsce Forum: Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 39-45, 87-100 Toruń

Termin konferencji: 11-12 grudnia 2017 roku 

Godzina rozpoczęcia: 10:00

Uczestnicy ponoszą częściowe koszt udziału w Forum – szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.

Dodatkowe informacje: Dział Współpracy i Szkoleń, tel. 56  657-14-64

 

Do pobrania

 

Konferencja i seminarium organizowane w ramach Kujawsko – Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych oraz Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej oraz ze środków własnych uczestników.