Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Lucyny Andrysiak, członka Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej.

Odszedł człowiek niezwykle zaangażowany społecznie, życzliwy i pełen empatii i zrozumienia innych ludzi. Dobro najbardziej potrzebujących zawsze leżało Jej na sercu, dlatego też w ostatnich latach zaangażowała się w rozwój ekonomii społecznej w regionie.

Lucyna Andrysiak była radną Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez cztery kadencje, w tym przez pierwsze dwie pełniła funkcję jego Przewodniczącej.

Przez wiele lat była komendantką Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Z ramienia tej organizacji była Przewodniczącą Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który reprezentowała w RKES.

Cześć Jej pamięci!