Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie zaprasza do udziału w szkolenia specjalizacyjnego II stopnia w zawodzie pracownik socjalny: specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie  Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach zaprasza do udziału w szkolenia specjalizacyjnego II stopnia w zawodzie pracownik socjalny: specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy realizowanego w ramach projektu Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 

Ze szkoleń mogą skorzystać m. in. pracownicy socjalni z województwa kujawsko-pomorskiego. Rekrutacja na 1 turę szkolenia trwa do 31 grudnia 2017r. Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

 

Do pobrania: