W sobotę, 14 października 2017 roku, o godzinie 16 w Filharmonii Pomorskiej przy ul. Andrzeja Szwalbego 6 w Bydgoszczy odbędzie się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18 Akademii Sztuk Wszelakich i Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie m.in.: wykład inauguracyjny – wygłosi rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Jacek Woźny, natomiast w części artystycznej wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”.

W dniu 6 października 2017 r. w Bydgoszczy przedstawiciele 15 Warsztatów Terapii Zajęciowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego podpisali „Porozumienie o współpracy w ramach Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza pracowników domów pomocy społecznej na jednodniowe szkolenia organizowane w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko - pomorskiego PROFESJA .

Informujemy, że w związku ze zmianą siedziby Ośrodka, mogą wystąpić przejściowe trudności w załatwianiu spraw oraz utrudniony będzie kontakt telefoniczny
z pracownikami Ośrodka.

Do nowej siedziby Ośrodka, przy ul. Bartkiewiczówny 93, zostały przeniesione działy:

  • Księgowości,
  • Współpracy i Szkoleń,
  • Analiz i Programowania,
  • Rozwoju Ekonomii Społecznej, Realizacji
  • Projektu Trampolina,
  • Organizacyjny
  • samodzielne stanowisko do zamknięcia PO KL.

Kontakt z pracownikami w/w działów możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną oraz telefony komórkowe. Dni i godziny pracy Ośrodka pozostają bez zmian.

W dotychczasowej siedzibie Ośrodka, przy ul. Słowackiego 114 pozostaje Dział Świadczeń Rodzinnych. Dni i godziny pracy Działu oraz numery telefonów pozostają bez zmian.

Kancelaria Ośrodka, w siedzibie przy ul. Słowackiego 114, przyjmuje korespondencję
w godzinach pracy Ośrodka.

Za niedogodności przepraszamy.

 Środowiska zaangażowane na rzecz rozwoju i promocji ekonomii społecznej spotkały się we wtorek (3 października) w Toruniu na Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej. Wydarzenie zorganizowały marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, patronem honorowym jest marszałek Piotr Całbecki.

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego oraz Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zapraszają na spotkanie edukacyjne z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera, które odbędzie się 15 października 2017 roku w Miejskim Centrum Kultury.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na kolejne spotkania sieciujące podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ WTZ) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

W dniu  29 września 2017 r. w ramach projektu „Trampolina” na Stadionie Miejskim we Włocławku odbędzie się turniej piłkarski TRAMPOLINA CUP. uczestnicy i uczestniczki projektu w ramach Alternatywnych form spędzania czasu wolnego, będą mieli możliwość poznania zasad gry fair play i „zdrowej” rywalizacji, spotkań z ciekawymi ludźmi.  Dodatkowymi atrakcjami dla uczestników i uczestniczek będzie Mecz drużyny Osobistości: Świata Sportu, Biznesu, Polityki z drużyną TVP Bydgoszcz. W trakcie trwania imprezy przewidziano blok animacji i zabaw rekreacyjno-sportowych, zajęcia ZUMBY, konkursy sprawnościowe oraz małe gry.

Zapraszamy na wizytę studyjną przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, która obędzie się 2-3 października.

Kurs TZA

Praca z młodzieżą zwłaszcza młodzieżą trudną, wykazującą przejawy agresji wymaga szczególnych umiejętności. Dlatego ważne jest wykształcenie specjalistów stosujących nowoczesne metody i techniki. Dziś zakończyliśmy, trwający od kilku tygodni, kurs specjalistyczny „Trening Zastępowania Agresji” zorganizowany w ramach projektu „Rodzina w Centrum”. 15 osób, przedstawicieli rodzin zastępczych, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego, otrzymało certyfikaty ukończenia kursu.