Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu celem dokonania oceny zróżnicowania w zakresie zapotrzebowania na rozwój usług opiekuńczych opracował „Indeks obciążenia zjawiskiem starzenia się ludności w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu organizuje w dniu 14 marca 2017 roku w Hotelu Copernicus w Toruniu podczas XXIV edycja WELCONOMY FORUM IN TORUŃ panel tematyczny pn. „Jak przyciągnąć dwa światy?” Korzyści z partnerstwa w obszarze biznesu i ekonomii społecznej.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.

W 2017 roku na realizację Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 16 stycznia 2017 r.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,8471,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-mrpips-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-edycja-201.html  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu opracował trzecią edycję „Informatora dla Seniora”. Materiał został zaktualizowany i uzupełniony o nowe treści z zakresu bezpieczeństwa seniorów. Oprócz informacji z obszarów: pomocy instytucjonalnej, środowiskowej, zdrowia, edukacji, kultury i rozrywki oraz życia publicznego, zawarto praktyczne wskazówki postępowania w sytuacjach zagrożenia i nie tylko.