Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie świadomościowe pn. „Otępienie – temat znany i nieznany”, które odbędzie się 15 marca 2018 r. w SKK w Bydgoszczy.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie spotkaniem i przesłane karty zgłoszenia, jednocześnie informujemy, iż wszystkie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w spotkaniu zostały na nie zakwalifikowane.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach” (ŚCOPO) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 4.1 Innowacje społeczne.