W Centralnej Aplikacji Statystycznej opublikowany został formularz do sporządzania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017

Formularz oceny za rok 2017 zawiera zmiany w stosunku do ubiegłorocznego formularza dot. m.in. świadczenia wychowawczego 500+, uszczegółowienia informacji w zakresie kontraktu socjalnego, struktury prezentacji danych dot. pieczy zastępczej oraz zaktualizowano tabele dotyczące budżetu do nowej klasyfikacji budżetowej.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją przygotowaną przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ponadto szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Analiz i Programowania pod numerem telefonu:

  • 56 657-14-68

Do pobrania: