W dniu 27 marca 2018 r. na zaproszenie Pana Adama Szponki Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się spotkanie Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności z członkami Grupy Inicjatywnej powołania Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności oraz Wykluczenia Mieszkaniowego.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Grupy Inicjatywnej powołania Wojewódzkiej Rady:  przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze wsparcia osób bezdomnych. Pan Jakub Wilczek Prezes Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności wyraził wolę współpracy z Radą przy opracowywaniu oraz realizacji m.in. nowatorskich przedsięwzięć w obszarze pomocy osobom bezdomnym.