„Promowanie  nowych  metod działań w zakresie aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej, wspieranie partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i podmiotami ekonomii społecznej” – to tematyka warsztatów dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i podmiotów ekonomii społecznej.

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i podmiotów ekonomii społecznej mają możliwość zapoznania się z nowymi metodami aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Warsztaty dadzą przestrzeń do wspólnego wypracowania możliwości współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej. Warsztaty poprowadzi ekspert, wykładowca akademicki, praktyk w tej dziedzinie. Wartością dodaną spotkania niewątpliwie będzie udział przedstawicieli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P, którzy przybliżą i ujawnią tajniki pozyskiwania środków z funduszy europejskich w temacie Aktywnego włączenia społecznego również w zakresie promowanych metod i współpracy JST i PES .

 

Terminy i miejsca warsztatów:

  • 12 kwietnia w Toruniu, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;
  • 13 kwietnia w Toruniu, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;
  • 18 kwietnia we Włocławku w Zakładzie Aktywności Zawodowej;
  • 19 kwietnia w Brodnicy w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

 

 

Do pobrania: