Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego województwa byli uczestnikami warsztatów „Promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej, wspieranie partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i podmiotami ekonomii społecznej”.

Warsztaty odbyły się w dniach 12 i 13 kwietnia br. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu oraz 18 kwietnia we Włocławku i dzień później w Brodnicy. Prowadząca je Małgorzata Stolarska, trener i doradca zawodowy, przedstawiła i szczegółowo omówiła m.in. instrumenty aktywizacji społecznej (w tym także o charakterze zdrowotnym), zawodowej i edukacyjnej osób zagrożonych wykluczeniem. Pokazała także, jakie są możliwości i zalety współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) z podmiotami ekonomii społecznej (PES).

Ważnym elementem warsztatów była wizyta przedstawicielek Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Dagmara Angowska i Karolina Mucha przybliżyły uczestnikom tajniki pozyskiwania środków z funduszy europejskich w temacie aktywnego włączenia społecznego (Podddziałanie 9.2.1) również w zakresie promowanych metod i współpracy JST i PES.

 

Do pobrania:

Prezentacje:


 

Galeria zdjęć: