Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na  IV Kujawsko – Pomorskie Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się 12 września 2018 r., od godz. 10:00 w Hotelu Filmar w Toruniu.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie spotkaniem i przesłane karty zgłoszenia. Informujemy, że wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału w spotkaniu zostały zakwalifikowane.

Serdecznie zapraszamy.