Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny chory. Aktywna rodzina”, które odbędzie się 25 października 2018 r., od godz. 10:00
w siedzibie ROPS w Toruniu przy ul. Bartkiewiczówny 93.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie spotkaniem i przesłane karty zgłoszenia. Informujemy, że wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału w spotkaniu zostały zakwalifikowane.