Zakończyliśmy cykl spotkań świadomościowych pn. „Aktywny Senior XXI wieku”. Ostatnie ze spotkań odbyło się 14 grudnia br. we Włocławku.

Spotkanie otworzył wykład Pana Radosława Perkowskiego z Collegium Medicum w Bydgoszczy poświęcony aktywności fizycznej w wieku senioralnym. Kolejny referat, który zaprezentowała Pani Agnieszka Kudanowska – również z Collegium Medicum w Bydgoszczy - dotyczył zależności pomiędzy żywieniem a zdrowiem. Na zakończenie Pani Karolina Kramkowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opowiedziała zebranym o sposobach aktywizacji osób z chorobą otępienną w domu.

Wśród licznie zgromadzonych uczestników spotkania przeważali seniorzy – członkowie klubów seniora oraz przedstawiciele rad seniorów. Obecni byli także pracownicy instytucji pomocy społecznej mający na co dzień kontakt z osobami starszymi.

 

Do pobrania:

 

Bardzo dziękujemy za bardzo duże zainteresowanie spotkaniami. W przyszłym roku planowane są kolejne tego rodzaju inicjatywy. Zapraszamy do aktywnego śledzenia informacji na naszej stronie internetowej.

 

Galeria zdjęć: