Dwudziestu seniorów z Torunia będzie mogło bezpłatnie wziąć udział w zajęciach mającym zapobiec upadkom i ich konsekwencjom.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Dziewięć pozytywnie rozpatrzonych wniosków o nadanie wyróżnienia – to efekt posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Foto. Pracownia Integracji Międzypokoleniowej KPCK w Bydgoszczy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu był obecny podczas czwartego dnia 18. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów "ARS" 2018, który odbywał się we Włocławku. Na jednym ze stoisk wystawienniczych mieliśmy okazję prezentować ofertę Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Opieka rodzinna nad osobą z chorobą otępienną”, które odbędzie się 30 sierpnia 2018 r., od godz. 10:00 w siedzibie ROPS w Toruniu przy ul. Batkiewiczówny 93.

Ruszył konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018. Zgłoszenia mogą składać spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pierwszej połowie września 2018 roku w Toruniu odbędą się Badania mammograficzne w mobilnej pracowni (mammobus). Zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji!

Zapraszamy na drugi wykład z cyklu spotkań świadomościowych w tematyce chorób otępiennych, który poświęcony będzie opiece sprawowanej przez członków rodziny nad osobą chorą otępiennie.

Spotkania z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej, uczestnictwo w Europejskim Festiwalu Filmowym „Integracja Ty i Ja” i spacer po plaży to główne punkty programu dwudniowej wizyty studyjnej w Koszalinie i Mielnie, organizowanej dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Gmina Miasta Rypin jest organizatorem pilotażowego programu "Rypińska Karta Seniora".