Prezentacja perspektywy rozwoju lokalnych programów mieszkalnictwa społecznego, opartego na rozwiązaniach mieszkania ze wsparciem oraz miksu lokatorskiego - to główna tematyka konferencji „Mieszkamy Razem”, która odbyła się w Nowem.

Dnia 22 sierpnia rozpocznie się we Włocławku 18. Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2018. Przez trzy dni na scenie Centrum Kultury Browar B. seniorzy będą prezentować swoje pasje i umiejętności.

Grudziądzanie, którzy ukończyli po 60. rok życia, będą mogli wziąć udział w zajęciach z zakresu aktywności fizycznej.

Na początku września ruszy projekt „Taksówka dla seniorów”. Inowrocław, jako jedyne miasto w województwie i jedno z pięciu w Polsce, będzie realizowało tego typu zadanie na rzecz osób w podeszłym wieku. Znamy już koordynatora projektu.

Dwustu mężczyzn w wieku 65-74 lata, palących papierosy i będących mieszkańcami Torunia, będzie mogło skorzystać z bezpłatnych badań USG aorty brzusznej.

Kawiarenka dla Seniorów w Kamienicy Inicjatyw zaprasza seniorów na wydarzenia, organizowane w sierpniu. Pełny wykaz zamieszczamy poniżej.

Trwa realizacja szkoleń i kursów zawodowych adresowanych do podopiecznych Młodzieżowych Centrów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wyszedł z inicjatywą przyznawania wyróżnienia pn. „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie” w województwie kujawsko-pomorskim.

Dobiegła końca realizacja wizyt zawodoznawczych, w których brali udział podopieczni Młodzieżowych Centrów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Partnerzy projektu „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach…