Niespełna połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość. Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50-69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania. Zbadaj się i zyskaj spokój!

Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego są organizatorami ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do pieszych i rowerzystów powyżej 60 roku życia, pn. SENIOR NA DRODZE. JESTEM ŚWIADOMY – BĘDĘ BEZPIECZNY..

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy aktywnie spędzają czas. W końcu czerwca wybrali się na wycieczkę do Gdańska.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2018.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje:

Pływanie, noridc walking czy joga - toruński Dzienny Dom Pomocy Społecznej zaprasza seniorów na bezpłatne zajęcia.

Kolejne 43 nowe placówki Senior+ powstaną dzięki dofinansowaniu z Programu Wieloletniego „Senior+ ” na lata 2015-2020, edycja 2018. To ponad 1,1 tys. nowych miejsc dziennego pobytu dla seniorów.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zwraca się z prośbą do klubów seniora oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych o przesłanie informacji dot. funkcjonowania powyższych miejsc.

Już niedługo rozpocznie się pierwszy etap modernizacji bydgoskiego Domu Pomocy Społecznej „Jesień życia”. W podziemnej kondygnacji przebudowane zostaną m.in. pomieszczenia kuchni oraz dla pracowników. Ułatwi to opiekę nad seniorami.

Dnia 6 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu.