Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczyna cykl spotkań świadomościowych w tematyce chorób otępiennych, które potrwają do października br.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało listę przedsiębiorstw społecznych, która jest zamieszczona i aktualizowana na stronie internetowej ekonomiaspoleczna.gov.pl oraz na naszym portalu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem tj. Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES).

Zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez podmioty ekonomii społecznej, a tym samym wzmocnienie ich potencjału, to główny cel Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, wdrażanego obecnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pojawiła się publikacja dotycząca roli sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych.

II Senioralia Włocławskie przeszły do historii. Była to wspaniała impreza, na której bawiło się parę setek seniorów z naszego miasta.

W okresie maj-czerwiec 2018 r. do Programu „Bydgoska Karta Seniora 60+” dołączyło pięciu nowych partnerów, którzy proponują posiadaczom kart zniżki w wysokości od 5 do 25% na wybrane usługi oraz produkty.

Kawiarenka dla Seniorów w Kamienicy Inicjatyw zaprasza seniorów na wydarzenia, organizowane w lipcu. Pełny wykaz zamieszczamy poniżej.

Marszałek Piotr Całbecki wręczył kilkunastu seniorom z naszego regionu tzw. bransoletki życia. W ten sposób na Pomorzu i Kujawach ruszył system teleopieki.

W najbliższy piątek 29 czerwca odbędą się II Włocławskie Senioralia. Na wydarzenie zaprasza Kujawskie Stowarzyszenie „Seniorzy Razem.