Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu każdego miesiąca ma specjalną ofertę dla seniorów. Nie inaczej jest w czerwcu. Dwa wydarzenia już za nami, ale dwa kolejne dopiero się odbędą.

W gmachu parlamentu, 13 czerwca 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Jednym z tematów była informacja Ministra Zdrowia na temat rozwiązań w zakresie profilaktyki przeciwgrypowej w populacji osób powyżej 60 roku życia.

Zwiększenie widoczności usług i produktów oraz wymiana doświadczeń podmiotów ekonomii społecznej certyfikowanych Znakiem „Zakup Prospołeczny” celem zawiązania Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Certyfikowanych Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Bydgoska Rada Seniorów, w imieniu organizatorów, zaprasza na X Przemarsz Kapeluszowy, który odbędzie się w ramach VI Juwenaliów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Rodzice zastępczy korzystali z bogatej oferty szkoleniowej, oferowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Od specjalistycznych kursów dotyczących technik zastępowania agresji, poprzez warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie aż po praktyczną naukę udzielania pierwszej pomocy. W szkoleniach i kursach specjalistycznych w latach 2016 – 2018 wzięło udział  169 osób.

Szkolenia i kursy realizowane były w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałania 9.3.2 rozwój usług społecznych w ramach części rpo wkp 2014-2020 współfinansowanej z europejskiego funduszu społecznego.

Miejska Rada Seniorów w Inowrocławiu oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego 5 czerwca 2018 roku zorganizowała I Konferencję Rady Seniorów.

Klub Seniora Barwy Jesieni oraz Biblioteka – Centrum Kultury w Łubiance zapraszają na jednodniowy wyjazd do Grudziądza.

W ramach realizacji zadania publicznego „Club 65 +” grupa seniorów toruńskiej społeczności lokalnej bierze udział w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Hospicjum „Światło”.

Duża aktywnością wykazują się uczestnicy więcborskiego Klubu Seniora, którzy od stycznia do kwietnia 2018 roku wzięli udział w wielu różnorodnych inicjatywach.

Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku oraz Kujawskie Stowarzyszenie „Seniorzy Razem” zapraszają do wzięcia udziału w IV Włocławskim Festiwalu Sztuki Wokalnej Seniorów.