Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na I OGÓLNOPOLSKI KONGRES GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH pn.: „Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

Ukończyłeś 60 lat i ciągle marzysz o wielkich i tanich podróżach? Warto skorzystać z oferty „Kolej Dla Seniora", stworzonej przez  przewoźnika POLREGIO! To stała zniżka dla każdego, kto ukończył 60 lat i chce tanio oraz przyjemnie podróżować po Polsce.

Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie zaprasza na II Konferencję Otępienia w Praktyce, która ma na celu prezentację szerokiego zakresu metod postępowanie profilaktycznego i diagnostyczno-
-terapeutycznego.

Półmetek kursów EFEKTYWNEJ NAUKI DLA DZIECI oraz kursów wspomagających ROZWÓJ I NAUKĘ DZIECKA DLA ICH RODZICÓW za nami. Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”. W kursach uczestniczy 120 osób, w tym dzieci w wieku 9-10 lat i 11-13 lat wraz z rodzicami.

Realizatorzy projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”, POWR.02.05.00-00-0114/17, którymi są: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej (Lider projektu) oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie (Partner Projektu), ogłaszają rekrutację na szkolenie dla osób reprezentujących 8 województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, pomorskie, śląskie, świętkorzyskie oraz zachodniopomorskie, z pośród których zostaną wyłonieni animatorzy Zespołów Regionalnej Animacji Reintegracji.

W wyniku rekrutacji do teleopieki wyłoniono 55 osób chcących skorzystać z tej formy wsparcia.

Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”.

Tegoroczna, czwarta już, edycja toruńskiej Senioriady zbliża się dużymi krokami. Zaplanowano ją na niedzielę 24 czerwca.

Rozpoczyna się kolejna tura bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu: „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, którego realizatorem jest OSB s.c. w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie (Lider Projektu) oraz Towarzystwem Nasz Dom z Warszawy (Partner Projektu).

Zgłoszenia na szkolenia: http://wspieranierodziny.wspkorczak.eu

Pełna informacja i szczegóły znajdują się na stronie internetowej Grupy OSB:   http://www.topszkolenia.pl/projekty-unijne/akademia-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej 

W dniach 15-16.06.2018r. w Toruniu w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach, czyli jak skutecznie wspierać klienta, specjalistę i system.