W miniony piątek w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „Trampolina”, zorganizowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Aditus.

W czwartek 24 maja 2018 r. o godz. 12.00 Muzeum Etnograficzne w Toruniu zaprasza na spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. Tym razem pod hasłem „Zagrajmy w zielone”.

We wtorek 29 maja 2018 roku w godz. 10-14 w sali konferencyjnej w Dworku na Barbarce odbędą się warsztaty pn. „Nowe życie starej koszulki” organizowane w ramach projektu pn. „Akademia Edukacyjno - Artystyczna Seniora”.

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu realizuje do końca 2018 roku projekt pt. „Bezpieczny Senior”. Projekt  dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Fundacje GOtoruń i Bust a Move, w ramach projektu Akuku, zapraszają na darmowe zajęcia „Aktywny senior”.

Pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych, prezentacja dobrych praktyk oraz projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” to główne tematy kolejnego ze spotkań przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zachęca do korzystania z usług cateringowych, świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego. Zlecając usługi tym podmiotom dokonujmy ważnych społecznych działań.

Siedem Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) z naszego regionu przystąpiło do Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Zakładów Aktywności Zawodowej.

Uwaga! Od początku maja zmieniła się lista placówek, które zabezpieczą w Toruniu nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Toruńska Kamienica Inicjatyw zaprasza na panelowe spotkania w ramach „Kawiarenki dla Seniorów”, organizowane w każdy wtorek i czwartek od godziny 11.00 do 15.00. W „Kawiarence” seniorzy wspólnie spędzają czas, wymieniają się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami wokół wybranego tematu przewodniego.