Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki dodatkowego naboru ofert w ramach Programu „Senior+” - edycja 2018.

W dniu 23 kwietnia 2018 r. odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie kujawsko-pomorskim. W posiedzeniu udział wzięli nowo wybrani członkowie Komisji.

W Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim zakończyła się budowa windy dla podopiecznych. Trwa również adaptacja części pomieszczeń, w których powstaną dwa mieszkania chronione dla seniorów. Efektom realizacji inwestycji przyglądał się 17 kwietnia 2018 r.marszałek Piotr Całbecki.

W ramach Wrocławskich Dni Alzheimerowskich odbyła się konferencja naukowo--szkoleniowa na temat wczesnej interwencji w chorobach neurozwyrodnieniowych.

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego województwa byli uczestnikami warsztatów „Promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej, wspieranie partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i podmiotami ekonomii społecznej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza przedstawicieli placówek o charakterze resocjalizacyjnym oraz wszystkie osoby zainteresowane aktywnym włączeniem społecznym młodzieży objętej nadzorem kuratorskim lub umieszczonej w ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych na organizowane seminarium podsumowujące realizację projektu „Trampolina”.

Od poniedziałku do środy (16-18 kwietnia) w Soleckim Domu Kultury w Solcu Kujawskim odbywał się 18. Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS”.

Z myślą o seniorach samorząd województwa przyznał wsparcie na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

MYwToruniu.pl to portal internetowy redagowany przez samych seniorów w ramach działalności Fundacji Archipelag Inicjatyw z Torunia.

Uczę się przez zabawę

Uczę się bez lęku _

Nabieram pewności siebie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na bezpłatne, atrakcyjne KURSY EFEKTYWNEJ NAUKI DLA DZIECI oraz KURSY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ I NAUKĘ DZIECKA DLA ICH RODZICÓW realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” Kursy odbywają  się w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku.

Kursy skierowane są do dzieci w wieku 9-10 lat i 11-13 lat oraz ich rodziców, z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych które są objęte wsparciem ośrodków z województwa kujawsko-pomorskiego.