Zapraszamy do zapoznania się z innowacyjnym przedsięwzięciem zrealizowanym przez Miasto Gdańsk oraz Fundację „Społecznie Bezpieczni”.

Dnia 11.04.2018r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się wspólne spotkanie dyrektorów, kierowników PCPR/MOPS/MOPR oraz specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizujących program „Rodzina w Centrum”.

Prezentacja dobrej praktyki w ramach projektu „My też jesteśmy aktywni 4” oraz informacja o możliwości pozyskania środków unijnych to główne tematy spotkania sieciującego Warsztaty Terapii Zajęciowej, które odbyło się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

Zapraszamy do obejrzenia wideoreportażu poświęconego tematyce chorób otępiennych.

Spotkanie poświęcone prezentacji dobrych praktyk oraz możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych w ramach działań aktywnej integracji.

„Kawiarenka dla Seniorów” działająca w ramach projektu „Kamienica Inicjatyw” w Toruniu zaprasza w kwietniu na szereg interesujących i różnorodnych zajęć dla osób starszych.

„Promowanie  nowych  metod działań w zakresie aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej, wspieranie partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i podmiotami ekonomii społecznej” – to tematyka warsztatów dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i podmiotów ekonomii społecznej.

Z upływem lat przybywa osób starszych, dysponujących dużą ilością wolnego czasu i chcących ten czas spożytkować w sposób aktywny. Miejscami, w których seniorzy mają możliwość integracji, wymiany doświadczeń i poglądów, realizacji własnych pasji oraz udziału w interesujących wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i sportowych są kluby seniora.

W dniu 27 marca 2018 r. na zaproszenie Pana Adama Szponki Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się spotkanie Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności z członkami Grupy Inicjatywnej powołania Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności oraz Wykluczenia Mieszkaniowego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało raport dot. zrealizowanych działań i programów mających na celu poprawę jakości i warunków życia osób starszych.