Informujemy, iż ustalono terminy bezpłatnych szkoleń na II kwartał 2018 w ramach projektu pn. „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – harmonogram (docx, 12KB)

Pełna informacja i szczegóły znajdują się na stronie internetowej Grupy OSB :   http://www.topszkolenia.pl/projekty-unijne/akademia-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej oraz na na stronie internetowej Lidera.

Ostatnie spotkanie świadomościowe dot. chorób otępiennych za nami.  Na spotkaniu pn. „Możliwości fizjoterapeutyczne w chorobach otępiennych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona” uczestnicy zostali zapoznani ze specyfiką choroby otępiennej oraz znaczeniem fizjoterapii i aktywności fizycznej w codziennym życiu chorego.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony osób chętnych do objęcia wsparciem w formie teleopieki informujemy, że rekrutacja została przedłużona do dnia 30 marca 2018 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2018.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej opublikowany został formularz do sporządzania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017

Trwa rekrutacja osób do objęcia wsparciem w formie teleopieki – czyli elektronicznego systemu monitorowania.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie świadomościowe pn. „Możliwości fizjoterapeutyczne w chorobach otępiennych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona”, które odbędzie się 21 marca 2018 r. w M-GOK w Więcborku.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu, w którym mowa jest o ofercie wsparcia kierowanego dla seniorów w ramach projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”.

Przedstawiciele 15 spółdzielni socjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego podpisali Porozumienie o Współpracy Spółdzielni Socjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Panel pt. „Rywalizacja czy współpraca z przedsiębiorstwem społecznym?” zgromadził m.in. przedstawicieli Sejmu RP, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, biur poselskich, uczelni wyższych, reprezentantów organizacji pracodawców, Wojewódzkiego Urzędu Pracy a także przedstawicieli świata nauki, biznesu, oraz podmiotów ekonomii społecznej.