Za nami kolejne spotkanie świadomościowe pn. „Otępienia – temat znany i nieznany”. Tym razem uczestnicy spotkania zostali zapoznani ze specyfiką choroby, podstawowymi błędami, które są popełniane przez opiekunów w trakcie sprawowania opieki oraz postrzeganiem choroby przez pryzmat osób otępiennych.

Od kwietnia br. w ramach Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej zostanie uruchomionych 5 punktów informacyjnych, w których seniorzy i ich opiekunowie będą mogli uzyskać informacje m.in. o formach i możliwościach wsparcia, pomocy środowiskowej, instytucjonalnej i zdrowotnej, ofercie kulturalnej i sportowej oraz infrastrukturze senioralnej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie świadomościowe pn. „Otępienie – temat znany i nieznany”, które odbędzie się 15 marca 2018 r. w SKK w Bydgoszczy.

Zapraszamy na kolejne spotkanie świadomościowe pn. „Możliwości fizjoterapeutyczne w chorobach otępiennych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona”, które poświęcone będzie specyfice chorób otępiennych oraz możliwościom terapeutycznym poprzez fizjoterapię chorego.

Podopiecznym Młodzieżowych Centrów prowadzonych w ramach projektu „Trampolina” nie są straszne zimowe mrozy, z zapałem uczestniczą więc w proponowanych im formach wsparcia związanych z wyjściami i wyjazdami do różnorakich instytucji kultury i rozrywki.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI, realizowanym przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Przedstawiciele rad seniorów z całego kraju spotkali się w Krakowie na II Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów pod hasłem „Powszechność gminnych rad seniorów w Polsce”.

Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje, że w ramach realizacji projektu ”Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” powstał nowy wzór formularza do sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r. (OZPS 2017).

W ramach projektu „Pogodna Jesień Życia” trwa rekrutacja osób do objęcia wsparciem w formie teleopieki – czyli elektronicznego systemu monitorowania.

I Forum Seniora „Gazety Pomorskiej” już za nami. Tłumy osób przy stoiskach wystawienniczych, pełna sala słuchaczy podczas wykładów – widać, że impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i są potrzeby oraz oczekiwania na kolejne tego typu spotkania.