Informujemy, iż rekrutacja do II tury projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” będzie trwała od 09.01.2020 r. do 20.01.2020 r. w godz. 7.30–14.00.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu będzie nieczynny w najbliższy wtorek (24 grudnia). Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Ośrodka nr  13/201, pracownicy odpracowali dzień wolny w sobotę 16 listopada.


Od dnia 1 października 2019 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Partnerami, realizujemy drugą edycję projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!”. W ramach wsparcia uczestnicy naszego projektu podejmują się kompleksowych zadań mających na celu aktywizację społeczno-zawodową. Plan jest nadwymiar ambitny - jak najlepsze przygotowanie podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do prawidłowego pełnienia ról w społeczeństwie. Cały czas staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i wprowadzamy nowe formy zajęć, które dadzą im jeszcze więcej narzędzi do lepszego startu w nowym, dorosłym życiu. Składają się na to m.in.: działania zmniejszające wykluczenie cyfrowe czy zewsząd chwalone warsztaty racjonalnego odżywiania i gospodarowania budżetem domowym.

Omówienie programu pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo „Od Wykluczenia do aktywizacji” było najważniejszym punktem spotkania Kujawsko-Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, które odbyło się 13 grudnia br. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

Zapraszamy do lektury nowej wersji „Informatora dla Seniora”, który przygotowaliśmy i wydaliśmy dla Państwa już po raz szósty.

W II edycji projektu swoje działania rozpoczęły aż 23 Młodzieżowe Centra! Choć 3 nowopowstałe placówki dołączyły do nas dopiero na przełomie października i listopada, niezwłocznie przystąpiły do realizacji swoich zadań, niczym nie ustępując doświadczonym już MC.

Zapraszamy do lektury publikacji  „OtępieNIE. Teoretyczne i praktyczne aspekty choroby otępiennej – poradnik dla specjalistów i opiekunów nieformalnych”, który jest zbiorem artykułów przydatnych w opiece nad chorymi otępiennie.

Ruszyła kampania świadomościowa „Jak mądrze pomagać osobom bezdomnym” na terenie  Bydgoszczy i Torunia. Akcja przeprowadzona za pośrednictwem miejskiej komunikacji autobusowej i tramwajowej w Toruniu potrwa od 11 do 17 grudnia 2019 roku, natomiast za pośrednictwem miejskiej komunikacji autobusowej w Bydgoszczy od 11 do 25 grudnia 2019 roku.

W okresie przedświątecznym, w dniach od 5 do 20 grudnia br. będą się odbywały, w różnych miejscach naszego województwa, targi wystawiennicze produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej.