Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny i zdrowy Senior”, które odbędzie się 10 lipca 2019 r., od godz. 10:00 w Hotelu Przystań przy ul. Tamka 2 w Bydgoszczy.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie spotkaniem i przesłane karty zgłoszenia. Informujemy, że wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału w spotkaniu do dnia 05.07.2019 r. zostały zakwalifikowane. Osoby te  zostały poinformowane drogą mailową lub telefonicznie.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w ostatnim lipcowym spotkaniu, które odbędzie się w Grudziądzu (16.07.19 r.). Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje o spotkaniach pod nr tel. 56 657-14-69.

Spotkania sfinansowane w ramach projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.