Rozpoczynamy cykl szkoleń dla kadry pomocy społecznej. Już od 29 listopada br. pierwsze szkolenie, które odbędzie się w Toruniu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na szkolenia dla kadry pomocy społecznej realizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na szkolenia kadrę pomocy społecznej organizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. Szkolenia będą organizowane w okresie od listopada  2019r. do lutego 2020r. w Toruniu.

Harmonogram szkoleń : pobierz [pdf, 195KB]

 

Jedna osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu!

 

Szkolenia są bezpłatne, uczestnicy mają pokrywane koszty udziału, wyżywienia, noclegu (w przypadku szkoleń 2-dniowych) i materiałów.

Na szkolenia będą rekrutowane w pierwszej kolejności osoby, które wypełniły karty w ramach rekrutacji w miesiącu sierpniu br.

 

Szkolenia kierowane są do:

  • asystentów rodziny;
  • pracowników placówek wsparcia dziennego w tym: kierowników placówek wsparcia dziennego, wychowawców, psychologów, pedagogów, osoby prowadzące terapię, opiekunów dziecięcych;
  • rodzin wspierających oraz innych osób prowadzących pracę z rodziną lub zajmujących się opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;
  • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
  • pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
  • pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej;
  • pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osoby prowadzącą terapię, opiekunów dziecięcy, pracowników socjalny w placówce;
  • rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka;
  • pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
  • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów) zajmujących się rodziną;

 

Zachęcamy do udziału w szkoleniach.

 

Informacje o rejestracji na szkolenia na stronie projektu: https://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/