W dniu  28 listopada 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu  odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Dnia 27 listopada 2019 r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach” pn. OtępieNIE – nowe rozwiązania na rzecz osób z otępieniem i ich opiekunów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację na konferencję pn. „OtępieNIE - nowe rozwiązania na rzecz osób z otępieniem i ich opiekunów”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. (w środę) w Bydgoszczy.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami powstałymi w ramach Projektu informacyjnego na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim Zima 2019/2020.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na konferencję pn. „OtępieNIE-nowe rozwiązania na rzecz osób z otępieniem i ich opiekunów”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. (w środę) w Bydgoszczy.

Informujemy, że na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ze środków z Narodowego Programu Zdrowia, od 1 października br. została uruchomiona całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

W minionych dniach odbyły się już ostatnie dwa spotkania z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”. Tym razem odwiedziliśmy powiat włocławski oraz żniński.


W dniach 13-14 listopada br.  odbył sie specjalistyczny kurs "TBRI - Interwencja Relacyjna oparta na Zaufaniu". Kurs skierowany był   dla rodziców zastępczych i specjalistów pracujących z dziećmi w pieczy zastępczej.  Zorganizowany został w ramach programu  partnerskiego „Rodzina w Centrum 2”.

ROPS w Toruniu w ramach projektu kontynuuje w ramach programu Rodzina w Centrum 2 organizacje szkoleń dla rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko pomorskiego.