Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny i zdrowy Senior”, które odbędzie się 20 sierpnia 2019 r., od godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8.

Zapraszamy na kolejne spotkanie świadomościowe z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”, które tym razem odbędzie się w Brodnicy.

13 sierpnia 2019r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior” – tym razem we Włocławku.

PROJEKT Rodzina w Centrum 2  jest realizowany nawet w czasie wakacji. Dla  rodzin zastępczych  a także  rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi  zorganizowane są kilkudniowe wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne, podczas których rodziny mogą wypocząć ale też nauczyć się wielu rzeczy pod okiem fachowej kadry pedagogów, psychologów, terapeutów. Celem wyjazdów jest wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.

Po spotkaniach w czterech największych miastach regionu, pora by wykłady w ramach „Aktywnego i zdrowego seniora” dotarły do powiatów ziemskich. Tym razem zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w Aleksandrowie Kujawskim.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte uzupełniające konkursy ofert i zaprasza do składania wniosków w ramach projektu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej po wakacjach zaprasza do aktywnego udziału w szkoleniach warsztatowych realizowanych w ramach projektu RWC 2.

Przypominamy, że portal dla seniorów, dostępny pod adresem infosenior.rops.torun.pl, kilka tygodni temu zmienił się nie do poznania! Jest nowa szata graficzna, są nowe działy i zakładki.

Do 10 września 2019 roku potrwa nabór uczestników do II edycji projektu pn. „Trampolina 2”.

Najskuteczniejsi, najbardziej zaangażowani, dochowujący w pracy najwyższych standardów etycznych i zawodowych specjaliści terapii zajęciowej zostaną w tym roku po raz pierwszy uhonorowani specjalnymi nagrodami zarządu województwa.