Po krótkiej przerwie zapraszamy na kolejne spotkanie świadomościowe z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”, które tym razem odbędzie się we Włocławku.

W dniu 23 lipca 2019 roku w siedzibie Brodnickiego Centrum Caritas przy ulicy Gajdy 3 w Brodnicy odbyło się III spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

Wraz z rozpoczęciem wakacji letnich zakończyliśmy realizację I edycji działań projektowych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Mogilnie  realizuje  projekt  pozakonkursowy  dofinansowany  z  Funduszy Europejskich pt. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie mogileńskim (IV)”.

Trzecie spotkanie z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior” odbyło się 16 lipca br. w Grudziądzu.

KUJAWSKO-POMORSKI PIKNIK ZAWODOWY DLA WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

pod Patronatem Honorowym:

 

 

W Bydgoszczy odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi prerekrutację na szkolenia organizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. Szkolenia będą organizowane w miesiącach październik-listopad 2019r. w Toruniu i jego okolicach.

Zakończył się proces weryfikacji formularzy rekrutacyjnych złożonych we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (oprócz powiatu inowrocławskiego), które rozpatrywano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.  W zamieszczonym załączniku publikujemy numery uczestników zakwalifikowanych do Projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”. Informacje o nadanym numerze zostaną wysłane drogą mailową do Uczestników. 

Fot. Andrzej Goiński, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 Rodzice oraz ich pociechy – beneficjenci projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” –  spotkali się z marszałkiem województwa i dyrektorem ROPS w Toruniu w piątek (5 lipca 2019 r.).