Zapraszamy na kolejne spotkanie świadomościowe z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”, które tym razem odbędzie się w Grudziądzu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny i zdrowy Senior”, które odbędzie się 10 lipca 2019 r., od godz. 10:00 w Hotelu Przystań przy ul. Tamka 2 w Bydgoszczy.

Za nami pierwsze spotkanie z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”. Jego uczestnicy wysłuchali trzech interesujących prelekcji.

Kujawsko-Pomorska Kapituła Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” pozytywnie rozpatrzyła siedem wniosków o nadanie tego wyróżnienia.

Zapraszamy na drugie spotkanie świadomościowe z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”, które tym razem odbędzie się w Bydgoszczy.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny i zdrowy Senior”, które odbędzie się 3 lipca 2019 r., od godz. 10:00 w Hotelu Gromada przy ul. Żeglarskiej 10/14 w Toruniu.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2018”. Tegoroczny raport zawiera informacje nt. sytuacji społecznej, demograficznej, rynku pracy, świadczeniobiorców pomocy społecznej, wybranych formy pomocy środowiskowej oraz instytucjonalnej, kadry i wydatków na pomoc społeczną i inne obszary polityki społecznej realizowane przez gminy i powiaty m.in. za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie na mocy odpowiednich ustaw.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego, zgłaszanych przez wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe.

Powiat Rypiński i tamtejszy Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie realizuje, w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020 roku, projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rypińskim (IV)”.

Poznanie struktury i organizacji hiszpańskiego systemu przedsiębiorczości społecznej, dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej, a także możliwych form współpracy różnych instytucji z przedsiębiorstwami społecznymi – taki był główny cel wizyty studyjnej przedstawicieli Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej w Hiszpanii.