Ruszył „Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi" - coroczny program finansowany ze środków budżetowych przez gminę-miasto Grudziądz z przeznaczeniem na realizację badań na terenie Grudziądza.

W DomuKultury! przy  ul. Sienkiewicza 11/2 w Toruniu raz w tygodniu odbywają się warsztaty informatyczne dla seniorów.

Lubisz spędzać czas poza domem w otoczeniu przyrody, poznawać nowych, ciekawych ludzi, rozwijać zdolności manualne, kleić, malować, ciąć i szlifować, a do tego mieszkasz w Toruniu i masz ukończone 65 lat?

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego obchodzone były również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie . Spotkanie  zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie  było okazją do złożenia podziękowań za pracę, serce i poświęcenie jakie wkładają rodziny zastępcze, opiekując się powierzonymi dziećmi. Rodziny zastępcze to szansa jaką dają dorośli najmłodszym na odbudowanie normalnego bezpiecznego życia wśród przyjaznych, życzliwych osób. Rodziny zastępcze to zwykli ludzie, którzy na co dzień czynią rzeczy niezwykłe.

24 maja 2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowym w Wiktorowie odbył się Festyn Rodzinny w ramach  I Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego oraz kampanii Postaw na Rodzinę – podaruj dziecku miłość. Organizatorem wydarzenia był Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

W dniu 23 maja 2019 r. w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2019, które  połączone były ze spotkaniem dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci zorganizowanym w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych   i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Dzień 30 maja ustanowiony został jako Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To święto wszystkich „rodziców na zastępstwo, którzy dają miłość na zawsze”.

 

Z tej okazji wszystkim rodzinom zastępczym składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za troskę i miłość podarowaną dzieciom.

 

Warmia była miejscem wizyty studyjnej (23-24.05.2019) dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W piątek 7 czerwca 2019 roku w auli Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu przy pl. Frelichowskiego 1, odbędzie się konferencja pt. "Diakonia Prawdy. Nauka - teologia - przedsiębiorczość". Jej organizatorem jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydział Teologiczny UMK.

W dniach   14-15 czerwca 2019 r. Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Ekspertów do Krakowa, którą organizuje  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie wraz z The International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) i we współpracy  ONZ DESA Programme4 Ageing.