Uczestnicy Młodzieżowych Centrów z Grudziądza 1-2 poznawali muzeum w Biskupinie.

Już po raz trzecie Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie zaprasza na konferencję pn. „Otępienie w praktyce”, która ma na celu prezentację szerokiego zakresu metod postępowania diagnostyczno-terapeutycznego i profilaktycznego.

W ramach kampanii społecznej „Zrozumieć Starość” powstał poradnik kierowany do rodzin i opiekunów seniorów, w którym zaprezentowano zagadnienia związane z opieką nad osobami starszymi.

W ramach projektu PO WER pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego”, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, opracowano nowy formularz oceny zasobów pomocy społecznej.

Przybliżenie nauczycielom oraz rodzicom osób z niepełnosprawnością idei funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej było głównym elementem spotkania, które 16 maja 2019 roku odbyło się w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Toruniu.

Już po raz trzeci Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku zorganizowała Ciechociński Dzień Seniora. Z tej okazji 18 maja 2019 r. na terenie parku Zdrojowego odbyła się otwarta, całodniowa impreza dla wszystkich chętnych.

Zakończenie kursów  Efektywnej Nauki w ramach projektu „ Rodzina w Centrum 2”.

W dniach 10-12.05.2019 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna  dla uczestników projektu „Trampolina 2”. Miejscem realizacji wizyty były spółdzielnie socjalne w województwie małopolskim.

Uczestnicy Młodzieżowych Centrów we Włocławku poznawali tajniki pracy strażaka.