W sobotę 15 czerwca 2019 roku, w klubie “Stara Remiza” przy ul. Żabiej 8 we Włocławku, odbędzie się na święto muzyki wokalnej dla seniorów.

Po raz trzeci Miejska Rada Seniorów organizuje Ciechociński Dzień Seniora. Święto, które odbędzie się w sobotę 18 maja 2019 roku, ma na celu nie tylko integrację tutejszego środowiska senioralnego, lecz również zwrócenie uwagi na fakt, że wiek dojrzały nie musi oznaczać wykluczenia z aktywnego życia.

W czerwcu odbędą się uroczyste obchody jubileuszu 30-lecia Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Będzie się działo wiele ciekawych rzeczy.

Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza swoich słuchaczy na dwie ciekawe imprezy, które zaplanowano na środę 15 maja 2019 roku.

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej organizuje cykl  spotkań konsultacyjno-informacyjnych dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym Przedsiębiorstw Społecznych.

W dniach 5 i 6 (środa-czwartek) czerwca 2019 r. w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego przy ul. Stefana Czarnieckiego 51 w Warszawie odbędzie się III Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz partnera projektu - Fundacji Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z Lublina - pragnie zaprosić do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla doradców kluczowych OWES.

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” będzie trwała od 06.05.2019 r. do 13.05.2019 r. w godz. 7.30–14.00.

Półmetek kursów  Efektywnej Nauki w ramach projektu „ Rodzina w Centrum 2”.

Bydgoski oddział investHR sp. z o.o. realizuje wiele projektów z zakresu włączenia społecznego. Jednym z nich jest „Akademia Zatrudnienia” z Poddziałania 8.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.