Ruszyła kampania informacyjna nt. problematyki chorób otępiennych na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu sępoleńskiego. Akcja przeprowadzona za pośrednictwem komunikacji autobusowej potrwa od 10 kwietnia do 9 maja 2019 roku.

Stowarzyszenie "Akademia Złotego Wieku" oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej imprezie pod nazwą VII Marsz "Nordic Walking Studentów UTW 2019".

Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy zaprasza seniorów do wzięcia udziału w „Srebrnym wolontariacie”. To wyjątkowa akcja skierowana do osób starszych, które nie mogą już opiekować się własnym psem czy kotem, mają jednak czas i chcą pomóc czworonogom czekającym na adopcję. Jak podkreślają pomysłodawcy – projekt ma przynieść obopólne korzyści.

Toruńskie stowarzyszenie Tilia, działające na Barbarce, zaprasza seniorów do wzięcia udziału w cyklu warsztatów „Eko-schadzki”.

Rozpoczęły się kursy Efektywnej Nauki dla dzieci w wieku 9-10 lat w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”

Zapraszamy Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie do rejestracji na szkolenia realizowane w ramach projektu PO WER pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

W dniach 10-11 kwietnia br. w Licheniu odbyło się po raz drugi Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „Kierunek Dziecko”, organizowane przez Fundację Przyjaciółka, Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

W kwietniu br. 15 uczestników rozpoczęło 70 godzinny specjalistyczny kurs pn. „Trening Skoncentrowany na Rozwiązaniach”. Rodziny zastępcze poznają sposoby pracy z dzieckiem,  skupiające się na zachowaniach, przynoszących korzystny z perspektywy dziecka efekt. Trzy zjazdy dwudniowe będą trwać od kwietnia do czerwca 2019r.

Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie zaprasza do udziału w projekcie  „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie rypińskim (IV)” współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

Współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) była głównym tematem spotkania Kujawsko-Pomorskiej Sieci Spółdzielni Socjalnych.