Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  skończył w bieżącym roku realizacje wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko - pomorskiego Profesja . Program finansowany jest z środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Ze szkoleń skorzystały 154 osoby, pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa kujawsko – pomorskiego.

Rozpoczynamy cykl szkoleń dla kadry pomocy społecznej. Już od 29 listopada br. pierwsze szkolenie, które odbędzie się w Toruniu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na szkolenia dla kadry pomocy społecznej realizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

W dniu  14 – 15 listopada 2019 r. w Ustroniu odbyło się czwarte posiedzenie trzech wspólnych Komitetów Sterujących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomił interaktywną Baza Przedsiębiorstw Społecznych, w której znajdują się wszystkie przedsiębiorstwa społeczne z całego kraju.

Tuchola i Wąbrzeźno – w tych miastach odbyły się kolejne spotkania z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”.

Powiat Rypiński i tamtejszy Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie realizuje, w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020 roku, projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rypińskim (IV)”.

W dniach 18 – 20 listopada 2019 roku w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „Samopomoc Chłopska„, ul. Odrębna 4 odbędzie się X Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny i zdrowy Senior”, które odbędzie się 7 listopada 2019 r., od godz. 10:00 w Hotelu Rondo przy ul. Mikołaja z Ryńska 11a w Wąbrzeźnie.

W ramach działań projektowych rozpoczynają się spotkania coachingowe dla pracowników socjalnych z gmin biorących udział w realizacji projektu. U każdego z partnerów projektu trenerzy przeprowadzą po 2 dwudniowe spotkania coachingu grupowego dla 15 osób oraz spotkania coachingu indywidualnego – po 13 godzin dla 10 pracowników.

Przed nami ostatnie dwa wydarzenia, w powiecie włocławskim i żnińskim.