Powitanie nowych członków, dyskusje, warsztaty – kolejne posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej (RKES) przeszło do historii.

Komisja Bioetyczna Bydgoskiej Izby Lekarskiej we współpracy z uniwersyteckimi jednostkami uczelnianymi, jednostkami leczniczymi i organizacjami społecznymi organizuje po raz kolejny w ramach VIII Bydgoskich Dni Bioetycznych konferencję naukową zatytułowaną „Dylematy etyczne i społeczne w trudnych sytuacjach medycznych początku i końca życia”.

O współpracy w obszarze systemu wsparcia dla osób wymagających opieki długoterminowej rozmawiano w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyli beneficjenci konkursu w ramach Poddziałania 9.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

5 kwietnia 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbyły się wydarzenia poświęcone edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w ramach Światowego Dnia Zdrowia.

Zapraszamy Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie do rejestracji na szkolenia realizowane w ramach projektu PO WER pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Od 8 kwietnia startują kursy z Efektywnej Nauki w ramach projektu „ Rodzina w Centrum 2”.

Czym jest wstyd? Dlaczego się wstydzimy? Jak radzić sobie ze wstydem? Czy to wstyd się wstydzić?

Zachęcamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach, organizowanych przez Grupę Olsztyńską.

 Szkoła Biznesu organizuje szkolenia z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia odbywać się będą w Olsztynie.

5 kwietnia 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbędzie się Światowy Dzień Zdrowia 2019 „Porozmawiajmy o zdrowiu”.

Fundacja TZMO SA „Razem Zmieniamy Świat” z Torunia w ramach projektu „Damy Radę” wydaje poradnik „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”.