Zachęcamy do udziału w bezpłatnych warsztatach organizowanych przez Fundację Orange
i Stowarzyszenie Robisz.to

Kolejni kandydaci zdobędą uprawnienia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego podczas  szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  w ramach projektu RODZINA W CENTRUM 2

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na bezpłatne KURSY EFEKTYWNEJ NAUKI DLA DZIECI  realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2”.

25 marca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu na zaproszenie Grudziądzkiej Rady Seniorów oraz Urzędu Miejskiego w Grudziądzu uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami klubów seniora i innych podmiotów działających na rzecz osób starszych na terenie miasta Grudziądza.

We wtorek 9 kwietnia 2019 r. w godz. 12.00-15.30 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolantariatu przy ul. Gdańskiej 5 odbędzie się spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Sieci Spółdzielni Socjalnych.

Tematem webinarium były zmiany w zakresie zlecania zadań publicznych - „Nowe wzory ofert i sprawozdań zgodnie z nowym rozporządzeniem - jak do tego podejść?”

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy” zaprasza do udziału  w  Brodnickich Targach Ekonomii Społecznej które odbędą się 11 maja 2019 r. w godz. 15.00 - 20.00 na Przedzamczu (ul. Zamkowa 1) w Brodnicy.

Program aktywności dla osób starszych pn. „Zakochaj się w życiu po sześćdziesiątce” to kolejna propozycja Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.

Rusza druga edycja programu „Taksówka dla seniorów”, w której wprowadzono korzystne zmiany, dzięki którym darmowy transport stanie się jeszcze bardziej komfortowy.

Uczestnicy Młodzieżowych Centrów z Włocławka w Zakładzie Aktywności Zawodowej.