W ramach projektu PO WER pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych opracowano nowy formularz oceny zasobów pomocy społecznej.

13 i 14 marca br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyły się dwa kolejne spotkania podczas których seniorzy z naszego regionu otrzymali tzw. bransoletki życia. W trakcie spotkań seniorzy odbyli pełen instruktaż dot. użytkowania urządzeń do teleopieki.

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach dla dzieci z rodzin ubogich i z niepełnosprawnością bądź z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Fundacja Makowo ze Świecia realizuje, w okresie od lutego do lipca bieżącego roku, projekt „Biznes i społeczeństwo – promocja ekonomii społecznej w powiecie świeckim”.

W poniedziałek 4 marca 2019 roku odbyło się webinarium dedykowane omówieniu najnowszych badań odnoszących się do kondycji i stanu polskiej ekonomii społecznej - podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz wsparcia w samorządach lokalnych.

12 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczęto przekazywanie seniorom z naszego regionu tzw. bransoletek życia. Łącznie w tym tygodniu urządzenia mobilne, na których oparty jest system przywoływania pomocy, otrzyma 155 osób.

W piątek 8 marca 2019 roku Pracownia Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przygotowała dla Pań (i nie tylko) wydarzenie "ONE - Wenus, d'Arc, Monroe i Ty" czyli Święto Kobiet w Salonie Hoffman.

Za nami pierwsze posiedzenie Bydgoskiej Rady Seniorów. Podczas spotkania wręczono mianowania wszystkim obecnym członkom i wybrano nowe prezydium. Głównym zadaniem Rady będzie integracja i wspieranie środowisk osób starszych.

Toruńska Kawiarenka dla Seniorów w Kamienicy Inicjatyw, przy ul. Kopernika 22, zaprasza seniorów na wydarzenia, organizowane w marcu 2019 r. Wykaz zamieszczamy poniżej.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego, do udziału w  konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019.