W Urzędzie Miasta Włocławka trwa otwarty nabór kandydatów na członków Włocławskiej Rady Seniorów. Kandydaci mogą się zgłaszać za pośrednictwem podmiotu działającego na rzecz osób starszych (w tym organizacji pozarządowej), z wyłączeniem podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Uczestnicy Młodzieżowego Centrum we Włocławku 5 poznają tajniki rzeźbiarstwa.

Realizując projekt dla osób młodych, mocno doświadczonych przez los, każdego dnia stoimy przed nowymi wyzwaniami. Pokazujemy młodzieży alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu,  staramy się umożliwiać rozwój pasji i zainteresowań. Przykładem takich działań jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach, gdzie Pani Dyrektor Dorota Andrzejkiewicz, prezentuje literackie dokonania jednego z uczestników projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.

III Forum Seniora, organizowane przez redakcję „Gazety Pomorskiej”, to największe tego typu wydarzenie w regionie. Podmioty ekonomii społecznej miały okazję zaprezentować podczas forum swoje produkty i usługi dedykowane seniorom.

Sprawy bieżące oraz wsparcie kierowane do sieci WTZ to najważniejsze tematy spotkania Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej, które odbyło się 28 lutego 2019 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Unijny Projekt „Mobilni na rynku pracy” powraca z drugą edycją. W poprzednim projekcie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Większość z nich znalazła pracę po projekcie.

Już po raz kolejny ekonomia społeczna będzie obecna na Międzynarodowym Forum Gospodarczym – Welconomy Forum in Toruń. W dniach 18-19 marca 2019 roku odbędzie się już 26. edycja tego wydarzenia.

Przedstawiciele dwóch zespołów roboczych Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej (RKES) spotkali się w ostatnich dniach w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i dyskutowali o ważnych kwestiach związanych z obszarem ES.

Od kilku miesięcy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi ogólnopolską listę przedsiębiorstw społecznych (PS), która upubliczniana jest na stronie www.ekonomiaspoleczna.gov.pl. Aktualnie krajowa lista liczy 958 podmiotów posiadających taki status, z czego 42 podmioty są z województwa kujawsko-pomorskiego.

W Monitorze Polskim została opublikowana nowa wersja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, przyjęta przez Radę Ministrów.