Forum Seniora organizowane przez redakcję „Gazety Pomorskiej” to doskonała okazja dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), aby zaprezentować swoje produkty i usługi, a także zdobyć nowe kontakty i poszerzyć grono partnerów biznesowych.

Informujemy, że 23 stycznia br. Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał zmodyfikowane Standardy Usług i Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), które stanowią dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy UTP w Bydgoszczy zaprasza, w imieniu prezydenta miasta, na spotkanie, w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Urząd Miasta Inowrocławia informuje, że projekt "Taksówka dla seniorów" będzie realizowany również w 2019. Ogłoszony już został konkurs dla organizacji pozarządowych na to zadanie.

Symbolicznym przecięciem wstęgi, w piątek 1 lutego 2019 r., dokonano w Wąbrzeźnie otwarcia sklepu charytatywnego, prowadzonego przez Fundację „Rozwijalnia”.

Fundacja TZMO SA „Razem Zmieniamy Świat” z Torunia w ramach projektu „Damy Radę” organizuje bezpłatne warsztaty, które adresowane są do opiekunów osób niesamodzielnych i obłożnie chorych.

Toruńska Kawiarenka dla Seniorów w Kamienicy Inicjatyw, przy ul. Kopernika 22, zaprasza seniorów na wydarzenia, organizowane w lutym 2019 r. Wykaz zamieszczamy poniżej.

Centrum Sztuki Współczesnej, mieszczące się w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 13,  zaprasza na lutowe wydarzenia, dedykowane seniorom. Poniżej zamieszczamy ich wykaz.

Fundacja Rozwijalnia zaprasza na otwarcie charytatywnego sklepu, mieszczącego się przy ul. Chełmińskiej 5 w Wąbrzeźnie. Wydarzenie rozpocznie się w piątek 1 lutego o godz. 10.  W sklepie będzie można kupić ubrania, książki, płyty, ceramikę, biżuterię, maskotki i oryginalne drobiazgi, przekazane fundacji przez darczyńców.

Polskie Stowarzyszenie Montesorri organizuje kurs dot. geragogicznego modelu pracy z seniorami opartego na pedagogice Marii Montessori.