Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnie oraz Biuro Turystyczne Salamandra organizują w sobotę 23 lutego 2019 roku wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl „Szalone Nożyczki”.

Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza jeszcze w tym miesiącu na pierwsze zajęcia realizowane w II semestrze.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza na zabawę taneczną do Restauracji "Co" (ul. Hetmańska 38), w dniu 14 lutego 2019 czyli w same walentynki.

Karnawał to czas szalonych zabaw, potańcówek i wszelkiego typu przyjęć. Niemal nieprzerwanie od końca XIX wieku do późnych lat 80-tych XX stulecia w Dworze Artusa odbywały się niezwykłe imprezy taneczne. W tym roku ta tradycja ma zostać wskrzeszona.

Dwór Artusa zaprasza wszystkich seniorów (najlepiej wraz z wnukami) na niezwykły koncert, który odbędzie się we wtorek 22 stycznia 2019 roku.

Poniżej zamieszczamy informacje o najbliższych wydarzeniach, organizowanych lub współorganizowanych przez Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Do 6 lutego 2019 roku można zgłosić swoją kandydaturę na członka Rady Seniorów Miasta Torunia. W naborze wyłonionych zostanie 7 osób.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia. Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu organizuje szkolenia z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia odbywać się będą w Olsztynie.

Propozycje rozwiązania problemów dotyczących realizacji zamówień publicznych, szczególnie społecznie odpowiedzialnych – to główne przesłanie podręcznika „Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen”.

Toruńska Kawiarenka dla Seniorów w Kamienicy Inicjatyw, przy ul. Kopernika 22, zaprasza seniorów na wydarzenia, organizowane w styczniu 2019 r. Wykaz zamieszczamy poniżej.