W czwartek 3 stycznia 2019 r.  rozpoczął się nabór kandydatów do Bydgoskiej Rady Seniorów. Mogą ich zgłaszać m. in. organizacje pozarządowe, kluby seniora czy Uniwersytety Trzeciego Wieku. Zgłoszeń należy dokonać na formularzach zgłoszeniowych do 17 stycznia 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2017”

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizują wspólnie, na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt szkoleniowy "AKADEMIA STREETWORKINGU”.

Rozpoczęła się rekrutacja na kolejną edycję szkoleń w ramach projektu Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach.

Grudziądzkie Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Międzypokoleniowej „Wspólnie” zaprasza osoby po 65. roku życia do wzięcia udziału w projekcie pn. „Świat jest dla Ciebie, Seniorze”. Zgłoszenia chętnych będą przyjmowane do 28 stycznia 2019 r.

Toruński Dwór Artusa, zaprasza babcie i dziadków z wnukami, na specjalne warsztaty artystyczno-fotograficzne.

Informujemy, że z początkiem 2019 roku ruszył facebookowy fanpage Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.