Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przygotował wskazówki pomocne w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach, udzielanych w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację na szkolenia w ramach programu „Profesja”. Poniżej zostały zamieszczone listy zakwalifikowanych instytucji wraz ilością osób na dane szkolenie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny i zdrowy Senior”, które odbędzie się 5 listopada 2019 r., od godz. 10:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ul. Świeckiej 89 a w Tucholi.

Marszałek Piotr Całbecki powołał nowy skład Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Szesnastoosobowe gremium będzie wspierać gospodarza regionu przez najbliższe pięć lat w realizowaniu projektów w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia seniorów.

Chełmżyński hotel Imperium był miejscem kolejnego spotkania w ramach akcji „Aktywny i zdrowy Senior”.

Zapraszamy do zgłoszenia się po BEZPŁATNY podręcznik dla Opiekunów Osób z chorobami otępiennymi „Opiekun szyty na miarę”.

Model pierwszej w Polsce franczyzy społecznej, opartej na usłudze opiekuńczej i uzupełnionej usługą gastronomiczną, został zaprezentowany przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego podczas spotkania w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

W naszym województwie wystartowały projekty, których beneficjentami są Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jest to kontynuacja dotychczasowych projektów realizowanych przez OWES-y.

W mijającym tygodniu ze spotkaniami „Aktywny i zdrowy Senior” odwiedziliśmy Sępólno Krajeńskie (22.10.19 r.) oraz Świecie (24.10.19 r.).

Listopad to ostatni miesiąc, w którym odbywać się będą spotkania w ramach cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”. Kto nie miał jeszcze okazji w nich uczestniczyć, teraz  ma szansę. Najbliższe spotkania odbędą się w Tucholi oraz w Wąbrzeźnie.